Termokamera FLIR TG165

Termokamera FLIR TG165

Vizuálny infračervený teplomer FLIR TG165Vizuálny infračervený teplomer FLIR TG165 prichádza ako cenovo dostupné riešenie vyplňujúce na trhu medzeru medzi jednoduchými infračervenými teplomermi (pyrometrami ) a termokamerami.

Zariadenie funguje ako klasický pyrometer (vo vlnovom páse 8 až 14 µm so zorným polom 24:1) s dvojbodovým laserom, pomocou neho ide presne lokalizovať oblasť v nej je prístrojom meraná teplota. Oproti klasickému pyrometru je však na farebnej obrazovke kvalitatívne zobrazené teplotné pole v okolí meranej oblasti.

To prináša veľkú výhodu, pretože vďaka tomu sa ide pri bodovom meraní zamerať na najteplejšie miesto na povrchu meraného objektu. Tak sa možno vyhnúť riziku, že teplota bude meraná mimo najteplejšie miesto (tzv. hot spot), čím by mohlo dôjsť k podceneniu alebo k prehliadnutiu problému.

Infračervený teplomer FLIR TG165 je jednoduchý na ovládanie a umožnuje ukladať výsledky merania pre následne spracovanie na 8 GB micro SD, ktorá je spolu z prístrojom doručená.

termogramy - mechanické prehrievanie, problémy s chladením termogramy - problémy s elektrinou, potrubie v stene

Výhody

  • Kvalitatívne zobrazenie tepelného poľa urýchľuje lokalizáciu a meranie problematickým miest
  • Presná lokalizácia meranej oblasti pomocou dvojbodového laseru
  • Ukladanie (neradiometrických ) dát v podobe snímkou na SD kartu
  • Kvalitné zobrazenie a mechanicky veľmi dobrá konštrukcia
  • Závit pre statív

Technické parametre

Typ FLIR TG165
Rozlíšenie senzoru 80 x 60 px
Teplotná citlivosť < 0.15°C
Teplotný rozsah -25°C…+380°C
Zorné pole 50° x 38,6°
Obrazové módy Nie
Meracie funkcie 2 body
MSX Nie
Obraz v obraze Nie
Blending Nie
Izotermy Nie
Software Áno, FLIR Tools
Veľkosť displeje 2 palce
Pádová odolnosť 2 m
Vnútorná pamäť Nie (8 Gb Micro SD Card)
Doba prevádzky 8 hodin
Rozmery 186 x 55 x 94 mm
Dátový list TG165.pdf