Softvér

Software IRBIS 3 je v současnosti nejpokročilejší a nejkomplexnější analyzační nástroj pro detailní analýzu termogramů. IRBIS 3 je vyvíjen v laboratořích německé společnosti InfraTec již více než 20 let a umožňuje díky své široké paletě nástrojů provádět i ty nejpokročilejší analýzy v termoobraze. Od bodového měření, přes fůzní obrazové algoritmy až po Furrierovu transformaci, to je IRBIS 3 od společnosti Infratec. Díky modulárnímu řešení lze software rozšířit o modul pro aktivní termografii, řízení procesů či panoramatické funkce. Celý software je pravidelně aktualizován a je kompatibilní se všemi termokamerami společnosti InfraTec a Jenoptik.
Od analýzy termogramu až po aktivní termografii

Software IRBIS je rozdělen do několika verzí podle rozsahu nabízených funkcí a dostupných modulů. Základní verzí je IRBIS 3 STANDARD, ten umožňuje základní měření v obraze a vzdálené ovládání termokamer. Verze IRBIS 3 PLUS umožňuje detailní měření, diferenciální a statistické funkce a zobrazení časových trendů a profilů, vedle těchto funkcí je možné verzi PLUS rozšířit o celou řadu modulů pro řízení procesů a aktivní termografii. Nejpokročilejší a zároveň na trhu ojedinělou verzí je IRBIS 3 PROFESSIONAL. Ten umožňuje detailní měření, vyhodnocení, reportování, filtrování a mnoho dalších pokročilých funkcionalit. Vedle již takto širokých možností je možno importovat moduly pro aktivní termografii, řízení procesů či analýzu videa.

 

Tabulka funkcí v analyzačním softwaru IRBIS

Funkce v softwaru IRBIS 3 (videoukázky) STANDARD PLUS PROFESSIONAL
Multijazyčné prostředí x x x
Volitelné teplotní palety a volba rozsahů x x x
Zobrazení, přidávání a editace termogramu v reálném čase x x x
Přehrávání, přídávání a editace audio komentářů x x x
Prolínání viditelného a termálního obrazu x x x
Integrované funkce pro generování reportů do Microsoft WORD x x x
Export dat do WORD, PDF, TIFF, BMP, JPEG, ASCII x x x
Geometrické funkce (interpolace, rotace, zrcadlení, apod.) x x x
Oprava distorze a soudkovitosti x
Základní měření teploty (bodové, čárové, polygoniální, kruhové, eliptické) x x x
Tabulkové zobrazení všech parametrů, měření a komentářů x
Zobrazení a graf teplotního profilu x x x
Pokročilé měření teploty (křivky, libovolná plocha, prstence) x
Funkce akumulace obrazů x x
Diferenciální funkce v obrazech x x
Statistické funkce a histogramy x x
Zobrazení 3D termogramů x
Zobrazení a definování izoterm 5 10 20
Zlepšení termogramu pomocí digitálních filtrů 3 3 5
Určení emisivity x x x
Korekce emisivity (celkové, laminární, selekticní) x x x
Předdefinované modely korekce emisivity (propustnost prostředí, odražená teplota, teplota prostředí) x x
Automatická korekce emisivity x
Podpora a import GPS souřadnic x x
Geometrické měření vzdálenosti v termogramu x x
Přehrávání a pořízení radiometrických video sekvencí x x
Časová analýza (zobrazení teplotního měření v čase, export trendů) x x
Generování AVI videa x x
Editor video sekvencí o x
Panoramatické funkce o o x
Editor MACRO příkazů o x
Editor uživatelských teplotních palet o o x
Funkce pro aktivní termografii o
Podpora funkcí pro vzdálené ovládání termokamer o o o
Podpora funkcí pro řízení procesů (nutno dokoupit speciální hardware) o o
– = nezahrnuto | o = možno dokoupit | x = obsahuje