Bruker

Produkty firmy Bruker Corporation umožňujú vedcom dosahovať prelomové výsledky a vyvíjať nové aplikácie, ktoré zvyšujú kvalitu života. Vysokovýkonné vedecké prístroje a kvalitné analytické a diagnostické riešenia umožňujú vedeckej komunite skúmať život a materiály na bunkovej, molekulárnej, ako aj mikroskopickej úrovni. Nižšie predstavujeme výber špičkových prídavných zariadení na Skenovacie Elektrónové Mikroskopy, ktoré má firma v portfóliu.