Steady State Controllers

1-35

Steady state controllery automaticky rozpoznajú každú pripojenú hlavu LED light od LATAB a poskytnú jej požadovaný prúd. Existuje niekoľko variant, aby zodpovedali vašim požiadavkám. Tieto controllery sa líšia druhom regulácie jasu pripojeného osvetlenia. Druhy regulátorov začínajú s jedno-kanálovým controllerom s vnútorným potenciometrom a končia so štvor-kanálovým Ethernet controllerom. Okrem rovnovážneho stavu, môžu byť všetky radiče prevádzkované v režime spúšťania, v ktorej sa jas môže zvýšiť až na 200%.

Stand Alone

Názov Počet kanálov/A Špecifikácia Detaily Manuál
PAD2 1135/1/3 1-kanálové / 1/3A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku, vnútorné úpravy
PAD2 2135/1/3 1-kanálové / 1/3A Nastaviteľná intenzita svetla externým potenciometrom, dĺžka záblesku
PAD2 1132/1/3 1-kanálové / 1/3A Nastaviteľná intenzita svetla 0-10 V, dĺžka záblesku
PAD2 1235/1 2-kanálové / 1A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku, vnútorné úpravy
PAD2 1435/1 4-kanálové / 1A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku, vnútorné úpravy

RS-232/485

Názov Počet kanálov/A Špecifikácia Detaily Manuál
PAD2 1136/1/3 1-kanálové / 1/3A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku
PAD2 1436/1 4-kanálové / 1A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku

Ethernet

Názov Počet kanálov/A Špecifikácia Detaily Manuál
PAD2 4136/1/3 1-kanálové / 1/3A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku
PAD2 4236/1 2-kanálové / 1A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku
PAD2 4436/1 4-kanálové / 1A Nastaviteľná intenzita svetla, dĺžka záblesku