Workswell

Termografické kamery a systémy ThermoInspector od výrobcu Workswell sa osvedčili v desiatkach rôznych odvetví priemyslu: napr. v automobilovom, strojárskom, plastovom, sklárskom, hutníckom, zlievarenskom, drevovýrobe, papierenskom a chemickom priemysle, na skládkach, pri detekcii rizika vzniku požiaru a podobne.

Príklady použitia termografických systémov pri niektorých aplikáciach v priemysle:

kontrola predných a zadných skiel, nanášanie priehľadného lepidla na palivové čerpadlo, kontrola zahriatia dielov pred nanesením laku v lakovni, kontrola správneho zvárania laserom, kontrola spájkovania hliníkových komponentov výparníka, kontrola nanesená lepidla pri lepení zrkadiel na podklad, kontrola stability plameňa pri odstránení povrchového napätia na prístrojovej doske, kontrola teploty po vylisovaní nárazníka, kontrola zvarenia výfukového potrubia, kontrola laserového zvárania plastového senzora bezpečnostných pásov, kontrola správneho spájkovania hliníkových tyčiniek a pod.